Spotkanie dla uczniów klas III Gimnazjum:

14 listopada  2018 o godz. 19.15 w salce.

15 listopada 2018 o godz. 19.15 w salce.

 

Spotkanie dla uczniów klas VIII:

28 listopada 2018 o godz. 19.15 w salce.

29 listopada 2018 o godz. 19.15 w salce.