Terminy spotkań dla uczniów klas I szkoły ponadpodstawowej i uczniów klas VIII zostaną podane na początku września.