Spotkanie dla uczniów klas III Gimnazjum:

5 grudnia  2018 o godz. 17.00 w salce.

6 grudnia  2018 o godz. 19.15 w salce.

 

Spotkanie dla uczniów klas VIII:

12 grudnia  2018 o godz. 19.15 w salce.

13 grudnia  2018 o godz. 19.15 w salce.