Rodzice powinni zgłosić dziecko do sakramentu chrztu w biurze parafialnym.  Najlepiej  siedem do czterech tygodni przed wybranym terminem chrztu. Podczas kolejnego spotkania w biurze parafialnym ( nie później, niż tydzień przed chrztem ) rodzice przedstawiają następujące dokumenty:

  • skrócony akt urodzenia dziecka
  • akt zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców ( w sytuacji braku sakramentu małżeństwa – odpis zawarcia kontraktu cywilnego )
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są osobami wierzącymi w Pana Boga i praktykującymi, mogącymi pełnić godność ojca chrzestnego i matki chrzestnej
  • przy rodzicach chrzestnych podajemy miejsce zamieszkania oraz wiek i zawód

Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, co do wymaganych dokumentów – proszę pytać księdza osobiście lub telefonicznie ( 602 500 442 )

Przed chrztem jest obowiązkowa katecheza przygotowująca dla rodziców. W czasie pierwszej wizyty w biurze parafialnym, dowiemy się  o  terminie katechezy.

W naszej parafii  sakrament chrztu jest udzielany na mszy świętej. W sytuacjach wyjątkowych sakrament jest udzielany poza mszą świętą.

Terminy w roku 2019:

27 października na mszy świętej o godz. 12.45

9 listopada na mszy świętej o godz. 15.00

24 listopada na mszy świętej o godz. 12.45

7 grudzień na mszy świętej o godz. 15.00

26 grudzień na mszy świętej o godz. 12.45

Terminy w roku 2020:

12 styczeń na mszy świętej o godz. 12.45

26 styczeń na mszy świętej o godz. 12.45

8 luty na mszy świętej o godz. 15.00

23 luty na mszy świętej o godz. 12.45