Rodzice powinni zgłosić dziecko do sakramentu chrztu w biurze parafialnym.  Najlepiej  siedem do czterech tygodni przed wybranym terminem chrztu. Podczas kolejnego spotkania w biurze parafialnym ( nie później, niż tydzień przed chrztem ) rodzice przedstawiają następujące dokumenty:

  • skrócony akt urodzenia dziecka
  • akt zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców ( w sytuacji braku sakramentu małżeństwa – odpis zawarcia kontraktu cywilnego )
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są osobami wierzącymi w Pana Boga i praktykującymi, mogącymi pełnić godność ojca chrzestnego i matki chrzestnej
  • przy rodzicach chrzestnych podajemy miejsce zamieszkania oraz wiek i zawód

Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, co do wymaganych dokumentów – proszę pytać księdza osobiście lub telefonicznie ( 602 500 442 )

Przed chrztem jest obowiązkowa katecheza przygotowująca dla rodziców. W czasie pierwszej wizyty w biurze parafialnym, dowiemy się  o  terminie katechezy.

W naszej parafii  sakrament chrztu jest udzielany na mszy świętej ( z wyjątkiem niedziel w lipcu i sierpniu ) w podanych poniżej terminach. W sytuacjach wyjątkowych sakrament chrztu jest udzielany w innych terminach poza Mszą świętą.

 Terminy w roku 2020:

26 wrzesień  – chrzest o godz. 15.00

4 październik – chrzest o godz. 12.45

17 październik – chrzest o godz. 15.00

25 październik – chrzest o godz. 12.45

7 listopad – chrzest o godz. 15.00

22 listopad – chrzest o godz. 12.45

12 grudzień – chrzest o godz. 15.00

26 grudzień – chrzest o godz. 12.45

27 grudzień – chrzest o godz. 12.45