Rodzice powinni zgłosić dziecko do sakramentu chrztu w biurze parafialnym.  Najlepiej  siedem do czterech tygodni przed wybranym terminem chrztu. Podczas kolejnego spotkania w biurze parafialnym ( nie później, niż tydzień przed chrztem ) rodzice przedstawiają następujące dokumenty:

  • skrócony akt urodzenia dziecka
  • akt zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców ( w sytuacji braku sakramentu małżeństwa – odpis zawarcia kontraktu cywilnego )
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są osobami wierzącymi w Pana Boga i praktykującymi, mogącymi pełnić godność ojca chrzestnego i matki chrzestnej
  • przy rodzicach chrzestnych podajemy miejsce zamieszkania oraz wiek i zawód

Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, co do wymaganych dokumentów – proszę pytać księdza osobiście lub telefonicznie ( 602 500 442 )

Przed chrztem jest obowiązkowa katecheza przygotowująca dla rodziców. W czasie pierwszej wizyty w biurze parafialnym, dowiemy się  o  terminie katechezy.

W naszej parafii  sakrament chrztu jest udzielany na mszy świętej. W sytuacjach wyjątkowych sakrament jest udzielany poza mszą świętą.

W czerwcu sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany tylko dla jednego dziecka w obecności najbliższej rodziny poza Mszą świętą. Rodzice, którzy zdecydują się na taką formę sakramentu chrztu – proszę, aby skontaktowali się z księdzem proboszczem w celu ustalenia dnia i godziny. Od lipca jak sytuacja pozwoli powrócimy do możliwości sakramentu chrztu dla większej liczby dzieci podczas Mszy świętej lub pozostaniemy na dłużej przy formie indywidualnej.

 Terminy w roku 2020:

5 lipiec – chrzest po Mszy świętej o godz. 11.30

11 lipiec – chrzest o godz. 15.00

19 lipiec – chrzest po Mszy świętej o godz. 11.30

2 sierpień – chrzest po Mszy świętej o godz. 11.30

8 sierpień – chrzest o godz. 15.00

15 sierpień – chrzest po Mszy świętej o godz. 11.30

30 sierpień – chrzest po Mszy świętej o godz. 11.30

13 wrzesień – chrzest o godz. 12.45

20 wrzesień – chrzest o godz. 12.45

26 wrzesień  – chrzest o godz. 15.00

4 październik – chrzest o godz. 12.45

10 październik – chrzest o godz. 15.00

17 październik – chrzest o godz. 15.00

25 październik – chrzest o godz. 12.45