Chórek rodzinny śpiewa na mszy świętej w niedzielę o godz. 11.30

Zapraszamy na pierwszą próbę po wakacjach w piątek ( 8 września ) o godz. 19.00 do salki.