Intencje mszalne od 27 lipca do 2 sierpnia 2020

Intencje mszalne od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 r.

27 lipiec, poniedziałek:

18.30  W intencji Piotra z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo

            i opiekę Matki Bożej.

28 lipiec, wtorek:

18.30  + Macieja Kaczmarka – i. od Violetty i Grzegorza Marchelków z dziećmi.

29 lipiec, środa:

18.30  W intencji Małgorzaty z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha

           Świętego.

30 lipiec, czwartek:

18.30   rez.

31 lipiec, piątek:

18.30  1. W intencji Anny z okazji urodzin i imienin.

           2. + Ryszarda Błaszków

1 sierpień, sobota:

8.00  Msza święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

18.30  + Hieronima Wiciaka – i. od wnuczki Ewy z rodziną.

2 sierpień, niedziela:

8.30    W intencji Żywego Różańca.

10.00  + Hieronima Wiciaka – i. od dzieci siostry Teresy Marcinowskiej i ich rodzin.

11.30   + Liliannę Wąsiak – i. od rodziny Syroczyńskich.

18.30  + Piotra Podeszwę – i. od siostry Karoliny.