Intencje mszalne od 28 października do 3 listopada 2019 r.

Intencje mszalne od  28 października do 3 listopada 2019

28 października, poniedziałek:

18.30  + Tadeusz Kurtz.

29 października, wtorek:

8.30    

18.30  Z prośbą o dobro i pokój dla dzieci.

30 października, środa:

18.30  1. ++ Marię i Jana Ziętkiewicz.

           2. ++ Stanisławę, Urszulę, Feliksa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

31 października, czwartek:

18.30  1.

           2.

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świetych:

7.00   W intencji Parafian.

8.30   

10.00  ++ Za zmarłych z rodzin Karpińskich i Skrzypczak.

11.30   ++ Ryszarda, Jerzego, Rodziców, Teściów i Rodzeństwo.

2 listopada, sobota:

8.00    Msza Święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

18.30  1. ++ Kazimierza Kluja w 10 r. śmierci, Zofię, Jerzego i Przemysława

                    Kluj.

           2.  + Mariana Orlika – i. od sąsiadów z ulicy Pocztowej.

3 listopada, Niedziela:

8.30  W intencji Żywego Różańca.

10.00   + Edmunda Michalczyka – i. od wnuczki Ilony i Pauliny z rodzinami.

11.30  + Alinę Góral – i. od brata Janusza z żoną.

12.45  ++ Eleonorę i Stanisława Gałęskich.

15.30  ++ Jerzego Szulc w rocznicę śmierci i Karolinę Szulc.

18.30  ++ Pelagię i Józefa Machaj i za zmarłych z rodziny.