Ogłoszenia duszpasterskie w niedziele 29 kwietnia

 

 

Msza święta w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.30

W czwartek obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Msza święta w tym dniu o godz. 8.30, 10.00 i 18.30

Nie będzie w czwartek adoracji Najświętszego Sakramentu.

Suma odpustowa w Zakrzewie 3 maja o godz. 12.00

W piątek przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 16.30 do 18.30

Msza święta w piątek o godz. 17.00 i 18.30  Po mszy świętej o godz. 17.00 do mszy o godz. 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 4 maja.

Różaniec w sobotę i niedzielę o godz. 8.00

Msza święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP w sobotę o godz. 8.30

Nabożeństwo majowe w tym tygodniu:

– od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 ( z wyjątkiem 3 maja – o godz. 8.15 )

Polecam Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny.

Proszę składać daninę diecezjalną.

Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona na budowę kościoła.