Ogłoszenia duszpasterskie w niedzielę 31 maja.

Ogłoszenia duszpasterskie w niedzielę 31 maja.

Dzisiaj można jeszcze skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

– osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym

– osób z objawami infekcji ( np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)

– osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Dla uczestników liturgii nadal pozostaje aktualne rozporządzenie o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa oraz o zachowaniu bezpiecznego dystansu.

Czas Komunii wielkanocnej jest w Archidiecezji Poznańskiej przedłużony do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku.

Dzisiaj ostatnie transmisje Mszy świętych z naszej kaplicy. Dzisiaj też po raz ostatni możliwość przyjęcia Komunii świętej o godz. 12.30 i 16.30

Msza święta od poniedziałku do soboty o godz. 17.30 i 18.30

W piątek przypada Pierwszy Piątek miesiąca:

– Msza święta w piątek o godz. 17.30; 18.30 i dla młodzieży o godz. 20.00

– spowiedź w piątek od godz. 14.00 do 17.30; od godz. 18.00 do 18.25

  i dla młodzieży od godz. 19.30 do 20.00

Spowiedź:

– od poniedziałku do soboty od godz. 17.00 do 17.25 i od 18.00 do 18.25

– w czwartek w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19.00 do 20.00

Odwiedziny chorych z sakramentami świętym w czwartek od godz. 9.00 – ks. Proboszcz prosi, aby poinformować, kto z chorych chce przyjąć sakramenty w czwartek.

W sobotę Msza święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP i różaniec o godz. 8.00

Za tydzień w niedzielę różaniec o godz. 8.00

Spotkanie kręgu biblijnego w czwartek o godz. 20.00

Przypominam o możliwości zamawiania intencji mszalnych.

Biuro parafialne otwarte według stałego porządku:

– poniedziałek od godz. 17.00 do 18.00

– środa od godz. 19.00 do 20.00

– sobota od godz. 9.00 do 10.00

Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona na budowę kościoła.

Polecam do zakupu Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Gość i Mały Przewodnik.