Ogłoszenia duszpasterskie w niedzielę 5 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie w niedzielę 5 stycznia 2020 r.

Dzisiaj zapraszamy na wspólne świętowanie.  O godz. 16.30 wystąpi w kaplicy z koncertem kolęd zespół Staropolanie. Po koncercie tradycyjnie świętować będziemy przed kaplicą. Zostaną przeprowadzona licytacja na cel charytatywny oraz na budowę kościoła. Nie będzie dzisiaj Mszy świętej o godz. 18.30

Jutro 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. Msze święte według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy świętej poświęcenie kredy i kadzidła. Młodzież i ministranci przed kaplicą będą rozprowadzać kredę i kadzidło.  Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli. Początek Orszaku o godz. 11.00 przy Aurorze.

Msza święta od wtorku do piątku o godz. 8.30   W piątek będzie również Msza święta o godz. 18.30

Spowiedź w piątek, sobotę i niedzielę od godz. 18.00 do 18.25

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w czwartek od godz. 9.00

Plan kolędy jest na stronie internetowej i w gablocie.

Biuro parafialne w czasie kolędy otwarte tylko w soboty od godz. 9.00 do 10.00

Polecam do zakupu Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Przewodnik i Mały Gość.

Przypominam o możliwości zamawiania intencji mszalnych.

W sobotę 11 stycznia o godz. 20.00 zapraszamy na film pt.: Chleb z Nieba – opowieść o niewidzialnym dziecku. Dwoje bezdomnych w wigilię znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego chłopca. Zabierają go do najbliższego szpitala. Tam spotyka ich niezwykła niespodzianka.

Rodziców zapraszamy do udziału w konferencji na temat wychowania. Konferencja odbędzie się w sobotę 11 stycznia. Więcej informacji na stronie internetowej parafii oraz w gablocie prze kaplicą.

Ogłoszenia duszpasterskie w niedzielę 5 stycznia 2020 r.

Dzisiaj zapraszamy na wspólne świętowanie.  O godz. 16.30 wystąpi w kaplicy z koncertem kolęd zespół Staropolanie. Po koncercie tradycyjnie świętować będziemy przed kaplicą. Zostaną przeprowadzona licytacja na cel charytatywny oraz na budowę kościoła. Nie będzie dzisiaj Mszy świętej o godz. 18.30

Jutro 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. Msze święte według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy świętej poświęcenie kredy i kadzidła. Młodzież i ministranci przed kaplicą będą rozprowadzać kredę i kadzidło.  Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli. Początek Orszaku o godz. 11.00 przy Aurorze.

Msza święta od wtorku do piątku o godz. 8.30   W piątek będzie również Msza święta o godz. 18.30

Spowiedź w piątek, sobotę i niedzielę od godz. 18.00 do 18.25

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w czwartek od godz. 9.00

Plan kolędy jest na stronie internetowej i w gablocie.

Biuro parafialne w czasie kolędy otwarte tylko w soboty od godz. 9.00 do 10.00

Polecam do zakupu Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Przewodnik i Mały Gość.

Przypominam o możliwości zamawiania intencji mszalnych.

W sobotę 11 stycznia o godz. 20.00 zapraszamy na film pt.: Chleb z Nieba – opowieść o niewidzialnym dziecku. Dwoje bezdomnych w wigilię znajdują w śmietniku niemowlę – małego i bardzo radosnego chłopca. Zabierają go do najbliższego szpitala. Tam spotyka ich niezwykła niespodzianka.

Rodziców zapraszamy do udziału w konferencji na temat wychowania. Konferencja odbędzie się w sobotę 11 stycznia. Więcej informacji na stronie internetowej parafii oraz w gablocie prze kaplicą.

W niedzielę 12 stycznia o godz. 17.00 zapraszamy na koncert kolęd. Wystąpi Chór i Zespół Smyczkowy z Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jankowicach.

W niedzielę 12 stycznia o godz. 17.00 zapraszamy na koncert kolęd. Wystąpi Chór i Zespół Smyczkowy z Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jankowicach.