Pierwsza Komunia Święta w roku 2020:

9 maja o godz. 12.00

9 maj o godz. 14.00

10 maj o godz. 11.30

16 maj o godz. 12.00

16 maj o godz. 14.00

17 maj o godz. 11.30

Dzieci nie przystępują do Pierwszej Komunii Świętej klasami. Termin dla dziecka wybierają rodzice. Liczba dzieci w określonej grupie jest nieograniczona. Dlatego nie ma żadnego znaczenia kolejność zgłoszeń. Spotkanie dla rodziców odbędzie się 9 września o godz. 19.30  Wtedy zostanie podanych więcej informacji i będzie można zgłosić dziecko do przygotowań.  Dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej jeśli jest  ochrzczone. Warunkiem koniecznym jest również uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej oraz uczestnictwo w szkolnej katechezie.