Spotkania wspólnoty modlitewnej W drodze – odbywają się we wtorki o godz. 19.00   W każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie której modlimy się w powierzonych intencjach. Intencje można składać na kartkach do skrzynki przy stoliku z gazetami w kaplicy. W kolejne wtorki  pragniemy pogłębić wiarę, poprzez formację duchową.