Kolejne spotkanie rady duszpasterskiej odbędzie się 7 października 2018 r. o godz. 19.30