Kolejne spotkanie rady duszpasterskiej odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 19.30